"Brain, shake out thy water, dog-like." -- Ron Padgett

Wednesday, May 3, 2017

Three Poems by Aase Berg

Three Poems by Aase Berg

with English translation by Johannes Göransson

    

    Deformationszon

    Viltstängslet har upphört
    fladdermusar fittar sig
    kring krubbet
    Vårt pösmunkfetto slaggar
    i sin goda ro,
    som stötdämpad
    av svallningar
    i knubbet


                            Deformation Zone

                            The wilderness fence has ceased
                            flutterbats cunt
                            around the grub
                            Our doughnut-fatso slops
                            in peace and quiet,
                            as if shock-muffled
                            by ripples
                            in the plump.
    Filt

    Gilla lunk
    simma lugnt
    stilla flyter gråten

    Bråten flottas
    genom tålamodets hjärna

    Hundåren tar hundra år


                            Blanket

                            Like lope
                            swim calmly
                            slowly flow the cries

                            Junk shipped
                            through the patience brain

                            Dog years last a houndred years
    Fotboj

    Hålla sig i skinnet
    spänna vingeskinnet

    Drakläge vidgas
    i stilleståndsdans
    jordbalans


                            Foot Buoy

                            Hold on to one's skin
                            fasten the wing skin

                            Dragon phase unfolds
                            in a standstilldance

                            earthbalance

No comments:

Post a Comment